Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Bouwbedrijf Hengeveld BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Bouwbedrijf Hengeveld BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Bouwbedrijf Hengeveld BV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

  • Bouwbedrijf Hengeveld BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
  • Bouwbedrijf Hengeveld BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van
    Bouwbedrijf Hengeveld BV opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Bouwbedrijf Hengeveld BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bouwbedrijf Hengeveld BV niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Bouwbedrijf Hengeveld BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bouwbedrijf Hengeveld BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bouwbedrijf Hengeveld BV worden onderhouden wordt afgewezen.